Publiczna Warmińska Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Olsztynie - kształcimy z pasją

Publiczna Warmińska Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Olsztynie

Warmińska Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Olsztynie to placówka publiczna, która kształci studentów na kilku wyselekcjonowanych kierunkach z obszaru nauk społecznych oraz ekonomii. Pozwala przygotować się i uzyskać wszelkie formalne oraz nieformalne kompetencje ku temu, aby po zakończeniu studiów działać w jednej z branż zogniskowanych wokół tych dziedzin nauczania.

Uczelnia pozwala uzyskać stopień licencjacki, jak i magisterski, oferuje również nauczanie w ramach studiów podyplomowych. To, co nas wyróżnia, to między innymi specjalistyczna kadra profesorska w postaci ludzi od lat przekazujących wiedzę studentom, doświadczonych i cenionych w swoich profesjach.

Do kształcenia podchodzimy z najwyższą starannością, dbamy o teorię, ale także o praktykę, dlatego szkoła pośredniczy we współpracy z firmami i ośrodkami zawodowymi, w których studenci mogą odbywać staże oraz praktyki, wprowadzające ich na rynek pracy.
Społeczność naszej uczelni tworzą studenci z pasją, którzy poza ramowym nauczaniem organizują się również w kółka naukowe, inicjatywy społeczne i żyją życiem uczelni.

Publiczna Warmińska Szkoła Społeczno-Ekonomiczna to jednostka edukacyjna realizująca przede wszystkim program studiów dziennych, ale i zaocznych. Studentów kształci się tu na kilku specjalnie dobranych kierunkach. Kierunki studiów w WSSE są odzwierciedleniem obecnej sytuacji na rynku pracy oraz na świecie, odpowiadają także potrzebom aktualnej sytuacji gospodarczej. Jest to szczególna tego typu placówka wyższa na Warmii. Kształcimy na kierunkach:

  • Finanse i rachunkowość
  • Ekonomia
  • Pedagogika
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Automatyka i informatyka przemysłowa

Publiczna Warmińska Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Olsztynie daje wszystkie niezbędne narzędzia teoretyczne, a także cenne doświadczenie praktyczne, niezbędne ku temu, aby absolwenci po zakończeniu szkoły znaleźli zatrudnienie na dzisiejszym, wymagającym rynku pracy.

Żaden z kierunków, które realizujemy nie może być nauczany w oderwaniu od aspektów praktycznych. Dlatego też nasza kadra podchodzi do prowadzonych zajęć w sposób empiryczny. Dajemy możliwość wysokojakościowego kształcenia się dla wszystkich absolwentów szkół średnich i techników, którzy poszukują na Warmii dogodnego i kreatywnego miejsca do nauki oraz rozwoju kompetencji, nie tylko zawodowych, ale też społecznych.

Warmińska Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Olsztynie jest placówką oferującą nauczanie bezpłatne na studiach dziennych. Ponadto szkoła pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego w formie pomocy socjalnej i stypendiów naukowych, będących gratyfikacją za wyjątkowe osiągnięcia w nauce, na swoim kierunku kształcenia.
Zapraszamy do udziału w rekrutacji i zapoznaniem się z zasadami naboru na nowy rok akademicki!

Kształtowanie wiedzy na temat e-recept na uczelniach wyższych

Internetowe konto pacjenta jest dostępne dla każdego obywatela Polski. Mając je, można sprawdzić, jakie leki zostały przepisane pacjentowi na e-recepcie oraz jak długo jest ona ważna. Każdy ma tam również dostęp do e-skierowań, informacje o szczepieniach, czy o pobycie w szpitalu. Co ważne Internetowe konto pacjenta nie jest niezbędne do otrzymania elektronicznej recepty. Jest jednak przydatne kiedy recepta online zostanie zgubiona. Mając profil IKP można sobie również ustawić powiadomienia SMS o nowych receptach.

Ostatnie wpisy

studenci niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni - pomoc

Studia są dla każdego, kto tylko ma czas i chęci na to, by iść po więcej. Nic więc dziwnego, że na uczelnianyc...