Dlaczego warto wybrać finanse i rachunkowość jako kierunek studiów?

finanse i rachunkowość

Wybierając kierunek studiów zależy nam na tym, aby jego ukończenie pomogło nam w przyszłości znaleźć dobrą pracę, o której marzymy. Jednym z kierunków, które warto wziąć pod uwagę, są finanse i rachunkowość. Dlaczego warto kształcić się właśnie w tym kierunku?

Co można robić po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość - kierunek studiów, którzy daje nam wiele możliwości. Dyplom daje nam możliwość pracy w różnych instytucjach finansowych, takich jak banki, ale również w administracji, zarówno samorządowej, jak i tej na szczeblu rządowym oraz w urzędach skarbowych czy biurach maklerskich lub w firmach zajmujących się audytem. Możemy również zdecydować się na bycie pośrednikiem finansowym lub księgową - pozwala to na założenie własnej działalności gospodarczej i pracy na własny rachunek, jak i pracy w większej firmie.

Jakie są rodzaje księgowości?

Zagadnienie księgowości jest bardzo rozbudowane, co dla wielu osób może być nieoczywiste. Wyróżnia się następujące rodzaje księgowości - pełną i uproszczoną. Pełna księgowość sprowadza się do rzetelnego rozliczania wszystkich operacji, które dokonuje dana firma, m.in. przelewów wychodzących czy przychodzących. Uproszczona księgowość skierowana jest do przedsiębiorców, których przychody za wcześniejszy rok nie przekroczyły 2 milionów euro. W przypadku tego rodzaju księgowości prowadzona jest ewidencja przychodów oraz księga przychodów i rozchodów.

Jakie są podstawowe zasady rachunkowości?

Wyróżniamy kilka podstawowych zasad, a mianowicie: ciągłości, memoriału, kontynuacji działania, współmierności, istotności, przewagi treści nad formą, prawdziwego i rzetelnego obrazu, ostrożności oraz kasową.

Dodane przez użytkownika @dziekanat