Jakie sprawy możesz załatwić w dziekanacie?

dziekanat

Dziekanat to miejsce na wyższych uczelniach, w których studenci mogą załatwić wiele spraw. Jest to tak, jakby sekretariat, w którym dziekan sprawuje władzę. Sprawy, jakie studenci mogą załatwić w dziekanacie to:

 • wpisanie na kolejny semestr studiów;
 • składanie podań o stypendium;
 • przedłużanie sesji egzaminacyjnej;
 • składanie prośby o powtarzanie przedmiotu.

Tak naprawdę dziekanat to miejsce, w którym studenci z powodzeniem mogą załatwić wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące jego funkcjonowania na uczelni.
W dziekanacie należy złożyć dokumenty takie, jak:

 • pracę dyplomową;
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego;
 • aktualny dowód osobisty - należy go tylko pokazać, by zweryfikować dane w HSM;
 • oświadczenie, które zezwala na przetwarzanie danych osobowych;
 • kart indywidualnych osiągnięć;
 • dla zainteresowanych - wniosek o oddanie odpisu dyplomu w obcym języku
 • karta obiegowa uzupełniona;
 • legitymację studencką

Warto zaznaczyć, że osoby, które zostały skreślone, a ich status jest nieaktywny muszą odpowiednio wcześniej złożyć podanie do Dziekana lub Rektora, a wówczas należy spełnić odpowiednie, wymagane warunki z decyzji.

Godziny otwarcia dziekanatu to:

 • wtorek: 08:30-15:30
 • środa: 10:00-18:00
 • czwartek: 08:30-15:30
 • sobota: 09:00-14:00