Studenci niepełnosprawni - pomoc

studenci niepełnosprawni

Studia są dla każdego, kto tylko ma czas i chęci na to, by iść po więcej. Nic więc dziwnego, że na uczelnianych salach możemy spotkać różnorodne osoby. W tym też warto zwrócić uwagę na grupę, jaką tworzą studenci niepełnosprawni. Jaka pomoc się więc im należy i co warto o tym wiedzieć?

Studenci niepełnosprawni - stypendia

Studenci niepełnosprawni, podobnie jak wszyscy inni studenci mają prawdo do starania się o stypendium. Głównie przysługuje im stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, a także- za wybitne zasługi sportowe. Studenci niepełnosprawni traktowani są więc w pełni na równi z innymi studentami i w zakresie stypendiów mają dokładnie takie same prawa.

Studenci niepełnosprawni - pomoc socjalna

Studenci niepełnosprawni mają również prawo do ubiegania się o pomoc socjalną. Tak naprawdę, może ona przyjmować różnorodne formy. Pomoc socjalna może obejmować dopłatę do akademika, mieszkania czy wprowadzenia w mieszkaniu modernizacji tak, by było ono przystosowane do osób niepełnosprawnych. Studenci mogą również oczekiwać wsparcia w finansowaniu rehabilitacji lub leczenia.

Studenci niepełnosprawni - wsparcie w rozwoju

Studenci niepełnosprawni mogą również ubiegać się o dodatek do wsparcia w rozwoju. Mowa tu głównie o pieniądzach przeznaczonych na zakup odpowiednich środków naukowych lub wspomagających naukę. Wsparcie w rozwoju to także aktywizacja studentów niepełnosprawnych zarówno na rynku pracy jak i w działalności studenckich stowarzyszeń czy też i kół naukowych. Możliwości jest więc wiele.

Dodane przez użytkownika @dziekanat