Zdecyduj się na współpracę z uczelnią

współpraca

Współpraca z uczelnią może okazać się niezwykle korzystna dla przedsiębiorstwa. Istnieje wiele form współpracy pomiędzy firmami a szkołami wyższymi. Zależnie od indywidualnych ustaleń każda ze stron jest w stanie zaoferować wybrane korzyści. Sama współpraca z uczelnią polega przede wszystkim na zaoferowaniu przez przedsiębiorstwa wsparcia merytorycznego ze strony praktycznej. Dotyczyć to może np. realizacji szkoleń dokształcających, warsztatów, a nawet długoterminowej formie aktywizacji takiej jak staże. Taka kooperacja z uczelnią może dotyczyć współdziałania z całą uczelnią jako ogół lub z wybranymi kołami naukowymi działającymi w jej zakresie. 

Zalety współpracy z uczelnią

Sama współpraca z uczelnią nie polega jednak na korzyściach wyłącznie dla jednej strony. Przedsiębiorstwo decydujące się na taką kooperację może zyskać ogólną aprobatę ze strony środowiska naukowego oraz prestiż, który pozwala na budowanie pozytywnej pozycji firmy na rynku potencjalnych pracodawców. Współpraca przedsiębiorstwa z uczelnią pozwala również na uzyskanie efektu synergii polegającego na wspólnemu rozwiązywaniu problemów zadanych przez przedsiębiorstwo. Dzięki takim działaniom firma może odnosić korzyści wynikające z rozwiązań zaproponowanych przez studentów.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z uczelnią?

Firma która decyduje się na współpracę z uczelnią może osiągać wymierne korzyści merytoryczne, wizerunkowe, a nawet finansowe. Dzięki wspólnemu rozwiązywaniu problemów z którymi mierzy się przedsiębiorstwo może ono doprowadzić do zwiększenia swojej efektywności, bądź doprowadzić do wielu usprawnień w prowadzonej działalności. Współpraca z uczelnią może zapewnić firmie dostęp do badań oraz analiz prowadzonych przez studentów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nakierowane na dalszy rozwój w dziedzinie w której funkcjonuje może odnieść znaczące korzyści.